Aanvraag procedure

Aanvraag procedure

Om een bewindvoering aan te vragen moet er een verzoekschrift worden ingediend bij het kantongerecht waar iemand woonachtig is. Dat kan de klant zelf doen, maar ook andere personen zijn hiertoe gerechtigd zoals een voogd, curator, mentor, de partner of familieleden tot in de vierde graad. Bij deze laatste groep kunt u denken aan (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes.

In uitzonderlijke situaties kan een officier van justitie een verzoekschrift indienen, bijvoorbeeld in het geval dat er geen familie bekend is, of wanneer  de naaste familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen.

Procedure verzoekschrift

Indien wij de procedure omtrent het verzoekschrift begeleiden en uiteindelijk als bewindvoerder zullen optreden, vinden de volgende stappen plaats:

Aanvragen van een aanmeldingsformulier. Deze is hier te downloaden van onze website of telefonisch aan te vragen.

Aanvraagformulier

 • Hierop staat vermeld welke informatie/documenten de klant  dient in te vullen en aan te leveren. Denk hierbij aan een inkomstenverklaring, overzicht van eventuele schulden en een medische verklaring.  Het ingevulde formulier kan worden terugzonden aan Baat bij Bewind.;
 • Deze aanvraag wordt door Baat bij Bewind  beoordeeld en indien noodzakelijk volgt een intakegesprek met de klant en de eventuele begeleider.;
 • Op basis van de verkregen informatie stellen wij een verzoekschrift op.;
 • Het verzoekschrift wordt voor ondertekening naar de aanvrager(s) gestuurd. Zij worden verzocht bij akkoord te retourneren aan Baat bij Bewind .;
 • Vervolgens wordt het verzoekschrift ter beoordeling voorgelegd aan de kantonrechter.;
 • De kantonrechter beoordeelt het verzoekschrift en doet vervolgens een uitspraak. Het beschermingsbewind gaat in per datum van de uitspraak.

Baat bij Bewind kan ook de procedure verzoekschrift begeleiden zonder dat zij de bewindvoerder gaat worden, bijv. wanneer er een familielid als bewindvoerder gewenst is.

Bewindvoering van kracht

Nadat de bewindvoering is uitgesproken, verricht Baat bij Bewind de volgende handelingen:

 • Opvragen financiële administratie bij de klant;
 • Instanties worden aangeschreven met het verzoek om de correspondentie in de toekomst aan de bewindvoerder te richten;
 • Er wordt een bankrekening geopend op naam van de klant;
 • Een inventarisatie van de onder bewind gestelde goederen wordt opgesteld en aan de rechtbank verzonden. Deze inventarisatieperiode bedraagt gemiddeld 3 maanden.
 • Vervolg, zie: werkzaamheden.

Verantwoording

Na goedkeuring van de inventarisatie legt Baat bij Bewind periodiek een zogeheten Rekening en Verantwoording af  aan de klant en de rechtbank.