Bewindvoering

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.

Beschermingsbewind is bedoeld om mensen te beschermen en zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van de situatie kunnen maken. Een goede bewindvoerder beheert de inkomsten, zorgt er onder andere voor dat vaste lasten op tijd worden betaald en zorgt ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.

Voorwaarden

Mensen die niet zelf in staat zijn om hun financiën te regelen komen voor bewindvoering in aanmerking . Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, ziekte, ouderdom, verslaving of andere oorzaken. Dit moet blijken uit een verklaring van een arts/psychiater of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie. Verder zijn er geen voorwaarden verbonden aan bewindvoering.

Wie kan er bewindvoerder worden?

In principe kan iedereen die meerderjarig is tot bewindvoerder worden benoemd.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

U kunt, als u 18 jaar of ouder bent, voor u zelf beschermingsbewind aanvragen. Maar ook een partner, familieleden, (ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten en ooms en tantes) kunnen een verzoek voor beschermingsbewind indienen bij de rechtbank.

Duur en omvang van het bewind

De kantonrechter bepaalt hoe lang de bewindvoering duurt en welke goederen onder bewind worden gesteld. In het algemeen wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd. Sinds 2021 worden schuldenbewinden voor 5 jaar uitgesproken.

Beëindiging van het bewind

Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder en doet vervolgens een uitspraak. Bewindvoering eindigt als de klant overlijdt of als de bewindvoering overgaat in curatele.

Video:

Rechtspraak heeft een animatie gemaakt waarin het hoe en waarom van een onderbewindstelling.