Tarieven

Tarieven 2023

Wat kost bewindvoering ?

Ons kantoor brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van het bewind of inkomensbeheer. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw de kosten van bewindvoering. Alle bewindvoerders mogen dezelfde kosten in rekening brengen. Voor inkomensbeheer hanteren wij hetzelfde tarief als voor bewindvoering. De overheid publiceert de kosten in de regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerder en mentoren. De tarieven voor 2023 zijn gelijk  aan die van vorig jaar. Vanaf 2015 worden de kosten voor bewind vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en overgenomen door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton).

De kosten zijn voor een éénpersoonshuishouden:

bewindvoering zonder schulden€125,53per maand
bewindvoering met schulden €162,44per maand
instaptarief (aanvangswerkzaamheden)€709,06éénmalig
uitstaptarief (eindwerkzaamheden)€266,20éénmalig

De kosten zijn voor een tweepersoonshuishouden:

(echtpaar of geregistreerde partners in een gemeenschap van goederen)

bewindvoering zonder schulden€150,54per maand
met schulden bij beiden€194,81per maand
instaptarief (aanvangswerkzaamheden)€850,63éénmalig
uitstaptarief (eindwerkzaamheden)€319,44éénmalig

In enkele situaties mogen wij extra kosten in rekening brengen, alleen als de kantonrechter vooraf toestemming geeft:

verkoop of ontruiming van de woning€442,86éénmalig
Uurloon€88,61extra werkzaamheden
vermogens boven 1 miljoen eurotarief op aanvraag

Wie betaalt de kosten van bewindvoering?

In principe komen de kosten van bewindvoering voor rekening van de cliënt. Niet iedereen heeft voldoende draagkracht. Mensen met geringe inkomsten en weinig vermogen kunnen een beroep doen op hun gemeente. Baat bij Bewind vraagt bijzondere bijstand voor hen aan. De gemeente besluit of zij de kosten voor bewindvoering geheel of deels vergoed.

Klik hier voor de Tarieven Ministerie van Veiligheid en Justitie 2023