Werkzaamheden

Werkzaamheden

Wat mag u van ons verwachten?

 • Inventariseert uw schuldenlast.
 • stelt een budgetoverzicht voor u op.
 • Opent een bankrekening voor u op uw naam.
 • Ontvangt het inkomen op uw bankrekening.
 • Betaald hiervan uw vaste lasten.
 • Maakt het weekgeld aan u over.
 • Vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.
 • Vraagt zorg- en huurtoeslag aan.
 • Vraagt verzekeringen aan (o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering).
 • Declareert nota’s bij uw ziektekostenverzekeraar.
 • Verzorgt uw belastingaangifte.
 • Leert u uw eigen geldzaken weer goed te beheren.
 • Legt Rekening en Verantwoording aan u af en aan de rechtbank.

 

Welke aspecten kunnen/mogen wij niet regelen voor de klant?

 • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort
 • Aanmelden bij het UWV
 • Aanvragen van DigiD
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Afmelden bij het zorgkantoor
 • Inschrijven in de basisadministratie in een gemeente
 • Zorgdragen voor huisvesting